Meld je schriftelijk aan!

Stemming voor de toelating:

Leden van de Keizer van de Show stemmen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering over de (nieuw) aangemelde leden die willen toetreden tot de vereniging.

Jaarlijkse bijdrage:

Het lidmaatschap bedraagt: € 25,- per jaar.

Duiven die aan de tentoonstellingen van de Keizer van de Show deelnemen, moeten op naam staan van de liefhebber:

Alle Nederlandse en buitenlandse duiven dienen volgens de NPO voorschriften vóór 1 oktober op naam van de liefhebber te staan.

 

* Naast dat men lid van "de Keizer van de Show" is, moet men ook lid van een vereniging zijn die is aangesloten bij het NPO of een buitenlandse duivenorganisatie.

 

+ Dat kan een plaatselijke duivensportvereniging zijn.

 

Schriftelijk aanmelden:

Secretariaat:

Jan Verwegen,

Korenbloemstraat 9, 5409 AX, Odiliapeel

E-Mailadres: janverwegen@gmail.com

 

Telefoon:

0413-274660 of mobnr: 06-12782933

U kunt op het emailadres klikken om een mail te versturen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb